[ Registrering ]

Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, "Besluta att kappsegla".
Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador
som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.
Genom anmälan till kappseglingen medges att resultat och deltagarförteckningar publiceras på internet.
I ”Inbjudan” framgår det vilka tider som gäller för din ”Anmälan”.Onlineregistreringen för 2016 är stängd.
Kontakta RHSS om du vill anmäla dig.
RHSS kansli, 042-261768, eller via mail webmaster@rhss.m.se.